Belangrijke codes, registratie- en licentienummers:

AGB-code praktijk: 90069710

AGB-code zorgverlener: 90110819

RBCZ-licentienummer: 210186R

NFG-registratienummer: 9377

CRKBO-docentregistratie

Kvk.-nummer: 76402983

Tarieven

Voor 2022 gelden de volgende uurtarieven (vrijgesteld van BTW): 

  • Kennismakings- en informatief gesprek:  kosteloos (30 min.)
  • Het uurtarief  bedraagt € 75,00 per consult/sessie van één uur voor pyschosociale therapie*, supervisie ** en coaching** 
  • Voor Runningtherapie is dat € 60,00 per training van 75 minuten voor één persoon.

*Voor Psychosociale Therapie geldt: Ik werk vanuit de complementaire zorg. Rechtstreeks aanmelden zonder wachtlijsten is hierdoor mogelijk. Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en val onder de vakgroep VPMW (Vakgroep Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening). Tevens ben ik Registertherapeut BCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). In veel gevallen vindt (gedeeltelijke) vergoeding plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bekijk hiervoor het  NFG Vergoedingenoverzicht. Voor clienten met een brutomaandinkomen tot 2000 euro bedraagt één uur psychosociale therapie € 55,00 indien zij zelf de kosten moeten dragen.

**Voor supervisie/coaching gelden voor organisaties/instellingen/bedrijven andere tarieven. Ik verstrek graag een offerte op maat.

Voor meer informatie: neem contact op.

Belangrijke links: