Individuele supervisie is geschikt als je persoonlijke leervragen hebt met betrekking tot jouw functioneren, zoals hoe het beste om te gaan met: 

  • problemen in de samenwerking met collega’s, leidinggevende
  • jouw eigen positie binnen de organisatie
  • veranderingen en/of vernieuwingen binnen de organisatie
  • de balans tussen werk en privéleven
  • stressvolle situaties in het contact met externen, de groep, het team of tijdens vergaderingen
  • jouw eigen emoties in diverse situaties
  • het stellen van grenzen in wat er van je verwacht wordt
  • vragen over jouw eigen handelen
  • nabijheid en distantie
  • het vergroten van jouw professionaliteit 

Werkwijze
In supervisie leert je jouw eigen opvattingen en jouw manier van werken tegen het licht houden. In verhouding tot coaching zullen we bij supervisie meer de diepte én de breedte ingaan. Prikkelende vragen stimuleren je om actief over jezelf na te denken. We kijken samen naar hoe je werkt, wat het werk met je doet, wat je stimuleert, waar jouw talenten en krachten liggen, wat jou belemmert en waar jouw blinde vlekken zitten. Je krijgt zo meer inzicht in jouw eigen patronen van denken, voelen, willen en handelen. Hierdoor verbeter en vergroot je jouw manier van werken duurzaam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
Zie ook: 
Supervisie voor opleidingen/ groepsupervisie

Ik ben geregistreerd supervisor bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching).

 

 

Ik heb de supervisie van Nico als heel waardevol ervaren. Aanvankelijk was ik wat afwachtend of hij voldoende aan zou kunnen sluiten bij mijn werkzaamheden als POH-GGZ. Dat bleek niet nodig. Nico verstaat de kunst van het aandachtig luisteren, respectvol doch direct en doortastend doorvragen en de ander uitdagen om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. In die zin denk ik dat iedere beroepsgroep vanuit de hulpverlening door Nico gesuperviseerd kan worden. Dat er tussendoor ook ruimte is voor humor en (zelf)relativering heb ik ook als prettig ervaren. 

Hetty, POH-GGZ.