Reacties & ervaringen

Ik heb de gesprekken met Nico ervaren als ontspannen gesprekken, waarbij ik wel steeds hard aan het werk was! Nico werkte er met mij naar toe dat ik steeds meer mijzelf ging bevragen en zo, als het ware, mijn eigen supervisor werd. Hij stemde zijn manier van werken op mij af en maakte gebruik van diverse werkvormen. De ene keer leidde dit tot een antwoord op mijn vraag, de andere keer ontdekte ik dat er een andere vraag achter mijn eigen vraag zat. De uitkomst van de gesprekken was daardoor vaak verrassend en gaf mij iedere keer nieuwe input om mee verder te gaan.
 
Pieter de Wit

Teamleider thuisbegeleiding en maatschappelijk werk

Ik heb de supervisie van Nico als heel waardevol ervaren. Aanvankelijk was ik wat afwachtend of hij voldoende aan zou kunnen sluiten bij mijn werkzaamheden als POH-GGZ. Dat bleek niet nodig. Nico verstaat de kunst van aandachtig luisteren, respectvol doch direct en doortastend doorvragen en de ander uitdagen om ook andere mogelijkheden te onderzoeken. In die zin denk ik dat iedere beroepsgroep vanuit de hulpverlening door Nico gesuperviseerd kan worden. Dat er tussendoor ook ruimte is voor humor en (zelf)relativering heb ik ook als prettig ervaren.

Hetty

POH-GGZ

Ik heb een periode coaching van Nico gehad en dit als heel positief ervaren. Ik ben jaren als verpleegkundige werkzaam geweest, op mijn veertigste heb ik een ommezwaai gemaakt. Ik heb de Pabo gedaan en ben uiteindelijk in het voortgezet
speciaal onderwijs gaan werken.
Mijn hele leven liep ik al tegen een aantal dingen aan, door in een nieuwe werkomgeving terecht te komen werd ik nog sterker met mijn werkpunten geconfronteerd. Ik heb met Nico op een rijtje gezet welke punten als eerste aangepakt zouden moeten worden. Hier zijn wij mee aan de gang gegaan. Wat mij in zijn coaching hielp was zijn no-nonsens instelling. Dingen moeten praktisch en toepasbaar zijn in de praktijk. Ook dat coaching geen therapie is, maar meer om je inzicht te geven hoe dingen bij je werken. En wat jijzelf kan doen om het heft in handen te nemen. Aan die handvatten heb ik nog steeds veel. Ik denk ook dat dat de kracht is van een goede coaching: inzicht geven en dit omzetten in actie. Ik zou je aanraden met Nico deze ontdekkingsreis te maken. Het klinkt zweverig, maar hij zet je aan om zicht te krijgen op je kwaliteiten en valkuilen. Hier heb je wat aan in je werk en privé.

Wanda Bloos

Docente speciaal onderwijs

Ik heb de werkwijze als prettig ervaren, zowel jouw aanpak als de voorgeschreven supervisiemethodiek van schriftelijke casusinbreng en reflectieverslag. Terugkijkend naar mijn ingebrachte casuïstiek, hebben we meer besproken dan ik van tevoren verwacht had in die zes bijeenkomsten. Jouw aanpak/stijl heb ik als rustig en doortastend ervaren; luisterend, doorvragend, confronterend, geen genoegen nemend met mijn rationalisaties of andere vluchtbewegingen. Een prettige balans tussen zacht en scherp, inclusief humor. Maar ook bij tijd en wijle docerend m.b.v. concepten, daarmee aansluitend bij mijn behoefte en bedoeling zelf supervisor te worden. Ook die balans zat erin; de aansluiting bij mij als supervisant en bij mij als aankomend supervisor.

Wouter Schilthuis

Leidinggevende bij Diensten Geestelijke Verzorging Defensie

Wat mijzelf opviel bij de inbreng van de casuïstiek waren de patronen die steeds weer naar voren kwamen, weliswaar iedere keer vanuit een andere invalshoek maar het waren/zijn duidelijk patronen. Soms kwam ik niet verder in bepaalde situaties, meestal werd dat veroorzaakt doordat ik teveel en te hard aan het werk was om oplossingen voor mensen te zoeken.

Ik vond het prettig dat Nico mij dan d.m.v. zijn vraagstelling vaak zelf het antwoord liet geven wat er eigenlijk aan de hand was, maar als ik het echt niet meer wist dan ging hij uitleggen hoe ik in een bepaalde situatie zou kunnen reageren/handelen. Ik heb dat heel prettig gevonden, dat mij ook ‘gewoon’ even iets werd uitgelegd en dat ik daarmee mijn voordeel kon doen. Ook de uitleg over de beroepshouding en de overlapping van de eigen persoon met haar gevoel, willen en denken en de beroepscontext, maatschappij, organisatie en beroepscontext was voor mij heel verhelderend. De gesprekken hebben mij overigens ook aangezet om veel onderzoek te doen op internet.

Samengevat kan ik zeggen dat deze supervisiesessies mij in mijn werk als maatschappelijk werker doen groeien. De samenwerking is door mij als heel prettig ervaren en ik zal Nico zeker willen aanbevelen als supervisor. Mijn hartelijke dank!!

Nanette

Maatschappelijk werker

Als ik terugkijk, kan ik zeggen dat ik het afgelopen jaar veel geleerd bij supervisie.

Ik heb veel over mezelf geleerd als persoon maar ook als professional. De belangrijkste leerdoelen waaraan ik gewerkt heb bij supervisie zijn toch wel het leren transparant te handelen, het ontdekken van mijn kernkwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en het bewust worden van redenen die ten grondslag liggen aan mijn manier van handelen.

Student

HBO-student Sociaal Juridische Dienstverlening (opleidingssupervisie)

Toen ik hier kwam werken, ervoer ik in eerste instantie weinig ruimte om te reflecteren op mijn eigen gedrag, werkplezier en contact met deelnemers en collega’s. Er is altijd wel iets anders te doen namelijk.
Door de supervisie met Nico kreeg ik de kans om een aantal belangrijke aspecten van mijn werk eens goed uit te diepen. Waarom reageer ik zo op die persoon, wat wil ik bereiken in dit nieuwe werk en hoe buig ik oude mechanismen om naar een constructieve werkhouding, zodat ik meer plezier heb in mijn baan?
Door reflectie en ook confrontatie met mijn eigen gedrag denk ik nu beter in staat te zijn om goede relaties met deelnemers en collega’s op te bouwen en/of te onderhouden. Nico liet zich overigens in deze individuele gesprekken niet met een kluitje in het riet sturen, en dat vond ik nog wel het beste aan hem als supervisor.

Leonie

Onderwijsmedewerkster

Binnen de supervisie heb ik geleerd om beter vragen te kunnen stellen om dieper op onderwerpen in te gaan. Deze vragen kan ik tegenover mijzelf stellen maar ook aan mijn medesupervisanten. Onze supervisor heeft ons er regelmatig toe aangezet zelf vragen te stellen en op die manier alleen met de supervisanten te reflecteren. Dit heeft mij geholpen om de vaardigheid om goede reflecterende vragen te stellen te ontwikkelen. Een van de belangrijkste vragen binnen de supervisie is eigenlijk ‘Wat maakt het dat ik zo handel?’. Ook al is deze vraag niet altijd een-twee-drie te beantwoorden, het helpt je wel naar de oorzaak van je handelen te gaan. Dit geeft vervolgens inzicht in het waarom en op die manier kun je ook naar een oplossing kijken.

Studente

HBO-studente Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (opleidingssupervisie)