Psychosociale Therapie

Soms heb je zo’n dag waarop je niet lekker in je vel zit en alles rot voelt. Zo’n dag hebben we allemaal wel eens. Meestal is het de volgende dag weer verdwenen en voel je je beter. Maar wat als dat niet zo is. Wat als dat gevoel na een dag niet overgaat, of na een week niet of zelfs maanden duurt? Wat dan?

Of als je last hebt van terugkerende somberheid, als je twijfelt aan jezelf, gevoelens van -innerlijke- onrust en spanning hebt, niet happy bent met jezelf en niet weet wat je nu eigenlijk zelf echt wilt. Wat dan?

Als je relatie niet lekker loopt of als je elke dag met grote tegenzin naar je werk gaat. Als je moeite hebt om aansluiting te vinden bij anderen, last hebt angstige gevoelens of als eten of slapen een probleem is. Wat dan?

Als je het gevoel hebt dat je niet jezelf kunt zijn. Als je seksuele oriëntatie of genderidenteit anders is. Als je je anders voelt dan mensen van je verwachten. Wat dan?

Wat dan?

Dan hoef je er niet alleen voor te staan. Als psychosociaal therapeut luister ik naar jouw verhaal, jouw ervaringen en gebeurtenissen. Jouw verhaal staat centraal.

Moeilijkheden en problemen kunnen zich voordoen op alle levensgebieden van de mens: lichamelijk, psychisch, relationeel en materieel. Deze deelgebieden zijn onderling verweven en beïnvloeden elkaar. Zo kunnen relationele problemen (denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding) leiden tot fysieke klachten (bijvoorbeeld nek- en hoofdpijn) en psychische problemen (bijvoorbeeld piekeren en gevoelens van angst).

Om met moeilijkheden en problemen in het dagelijks leven om te kunnen gaan is het belangrijk dat je in contact staat met je eigen beleving en met de situatie waarin je je bevindt. Dit contact met je binnen- en buitenwereld wordt binnen Psychosociale Therapie ‘procesmatig functioneren’ genoemd.

 

 

Uitgangspunt hierbij is dat ervaringen in het verleden van grote invloed zijn op hoe je je in het ‘hier-en-nu’ denkt, emotioneel reageert en je gedraagt. Negatieve ervaringen in het verleden kunnen leiden tot onhandige automatische reactiepatronen in het heden. Om deze niet-effectieve patronen te veranderen, schep ik als therapeut een veilige werkrelatie waarbinnen je nieuwe ervaringen kan opdoen en nieuwe patronen kan aanleren. Tijdens dit therapeutisch contact krijg je gelegenheid om ‘op verhaal te komen’. Ik help je om je nog bewuster te worden van je gevoelens, overtuigingen en functioneren en je leert deze, waar nodig, flexibeler te hanteren. Dit leidt tot nieuwe groei- en interactiemogelijkheden voor jou.

Ik ben geregistreerd en gecertificeerd lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en hanteer hun WKKGZ-regeling (Wet Kwaliteit, Klachten en GeschillenZorg).

Alle poorten naar verandering bewaken we zelf en kunnen alleen van binnenuit geopend worden