Werkwijze

Je kunt bij mij terecht op eigen initiatief of via jouw werkgever, huisarts of via een andersoortige doorverwijzing. Graag informeer ik je verder over de mogelijkheden van psychosociale therapie, runningtherapie, supervisie of coaching. Dit kan zowel telefonisch, via de e-mail of in een persoonlijk vrijblijvend gesprek. 

Intake en begeleidingsovereenkomst
Bij de start van een psychosociaal therapietraject vindt er een intake plaats en wordt er in een onderling overleg een begeleidingsovereenkomst afgesloten. 

Voor een runningtherapie-traject wordt er na een intake een trainingsschema en een runningtherapie-overeenkomst voorgelegd en besproken.

En voor een supervisie- of coachingstraject wordt er na de intake altijd een schriftelijke supervisie-trajectovereenkomst gemaakt. Indien de werkgever bij een supervisietraject betrokken is dan wordt er tevens  een overeenkomst met hem afgesloten waarin echter uitdrukkelijk wordt opgenomen dat de inhoud van de supervisiegesprekken vertrouwelijk zijn.

Regelmatig vinden er bij alle trajecten tussentijdse evaluaties plaats en waar nodig en wenselijk worden de begeleiding en/of doelen bijgesteld. Aan het einde van het traject vindt een eindevaluatie plaats. Ik hanteer hierbij de kwaliteitseisen zoals die gesteld worden door de betreffende beroepsorganisaties.