Foto: © Madelon van den Berg

Welkom!

“Ik geloof dat mensen alleen kunnen groeien en zich ontwikkelen als ze mogen zijn zoals ze zijn. Het gaat altijd om de belevenis, het verhaal, van ieders eigen werkelijkheid. Aandacht voor die werkelijkheid is de kiem voor de relatie en daarmee voor groei en ontwikkeling binnen iemands leven en werk. De mens is een verhalend wezen. In mijn werk met mensen betekent dit oprecht en intens aandachtig zijn voor iemands verhaal/ervaringen. En dit verhaal samen onderzoeken en verkennen en zo de ‘vertraging’  opzoeken. Vanuit die ‘vertraging’  worden nieuwe perspectieven en inzichten ontdekt die helpend zijn binnen iemands leven en werk. Het is het begin van een nieuwe start, zoals ook mijn logo links boven aan mijn website symboliseert en waarbinnen ik een stukje met je mag meelopen (of hardlopen).

Dat staat centraal in mijn werkwijze als begeleidingskundige en therapeut en kenmerkt mijn passie voor begeleiden. Mijn benadering is persoonlijk, open en ontspannen. Ik respecteer ieders levens- en geloofsovertuiging, etniciteit, sekse, gender, seksuele oriëntatie en sociale status.”

Nico van den Berg